ลบ แก้ไข

ทุนไม่จำกัดสาขาป.ตรีที่สกอต

 
ทุนไม่จำกัดสาขาป.ตรีที่ส
University of Dundee
มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐเสนอให้ทุนประจำปีการศึกษา 2019-2020 แก่ผู้สมัครต่างชาติรวมทั้ง UK/EUที่ระบุ(รวมไทย) ในการเรียนปริญญาตรีแบบเต็มเวลา ในภาคการศึกษาที่จะเริ่มเดือนกันยายนปีนี้

            University of Dundeeเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ในโลกและเป็น1 ใน 4 มหาวิทยาลัยที่มีประวัติอันยาวนานของสกอตแลนด์(ตั้งขึ้นปีค.ศ.1881) ผู้สมัครจากต่างประเทศมักจะต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ/ ภาษาอื่น ๆ ตรงตามข้อกำหนด เพื่อที่จะสามารถเข้าเรียนได้ หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของนักเรียนนักเรียนจะต้องได้รับการทดสอบภาษาก่อนที่จะเริ่มเรียน
           สำหรับรายชื่อสาขาวิชาภายใต้ทุนนี้ ประกอบไปด้วยAnatomy / Forensic Anthropology / Forensic and Medical Art, Architecture and Urban Planning, Archives and Record Management, Art and Design, Biological/Biomedical Sciences, Biomedical Engineering, Business (Accountancy / Economics / Finance / International Business), Careers, Civil Engineering, Community Learning and Development, Computing, Dentistry, Education, Electronic Engineering, Energy Petroleum and Mineral Law and Policy, English / Creative Writing / Film Studies, European Studies, Geography / Environmental Science, History, Languages, Law, Liberal Arts, Mathematics, Mechanical Engineering, Medicine, Nursing and Health Sciences, Philosophy, Physics, Politics and International Relations, Pre-sessional English courses, Psychology, Social Work
          มูลค่าทุนที่ให้สูงสุด £25,000 โดยจ่ายให้ปีละ £5000
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สัญชาติ UK / EU และ Overseas students
-ได้รับการจัดอยู่ในประเภทOverseas fee status โดย University of Dundee
-มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขทางวิชาการและได้รับการตอบรับเข้าศึกษาทั้งแบบไม่มีเงื่อนไขหรือมีเงื่อน โดยหากได้รับตอบรับโปรแกรมด้านแพทย์หรือทันตกรรม ควรอ่านเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านนี้
-แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ หลักสูตรเสริมและ / หรือกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ โดยมหาวิทยาลัยจะประเมินข้อมูลที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครเข้าศึกษา
          เดทไลน์ในการสมัคร 31ตุลาคม 2019
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES