ลบ แก้ไข

ทุนค่าเรียน50%ที่U. of Cumbria

 
ทุนค่าเรียน50%ที่U. of C
University of Cumbria มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรี top-up degree และปริญญาโท taught master’s degree (180 credits)จากนานาชาติ เป็นทุนครอบคลุมค่าเรียนครึ่งหนึ่ง โดยต้องเป็นผู้สมัครเรียนและได้รับตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัย
           International Student Scholarships at University of Cumbria in UKเป็นทุนที่ดำเนินมาเป็นสิบปีแล้ว ที่University of Cumbria ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์และวัฒนธรรมยาวนานกว่า 150 ปี มีแคมปัสหลายแห่ง และจำนวนนักศึกษาที่เกิน 10,000 คน
           ทุนประจำปี 2019 ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ คือ creative arts, business, law, science, TESOL, literature, sports, outdoor and social sciences โดยระดับปริญญาตรีมีมูลค่าเป็น50%ของค่าเรียน(เฉพาะในปีแรก) ส่วนปริญญาโทมีมูลค่าเป็น50%ของค่าเรียน
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษานานาชาติ
-ได้รับตอบรับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย Cumbria ส่วนกรณีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเป็นเวลานานกว่า 1 ปีเงินช่วยเหลือจะมอบให้สำหรับปีแรกของโครงการเท่านั้น
-ผู้สมัครจากนอกสหราชอาณาจักรต้องผ่านข้อกำหนดภาษาอังกฤษ/ความต้องการด้านภาษาอื่น ๆ เพื่อให้สามารถศึกษาที่นี่ได้
             เดทไลน์ในการสมัคร 5:00 pm (GMT) Friday 5th July 2019
 
Application Form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES