ลบ แก้ไข

ทุนเศรษฐศาสตร์-การเงินที่อิตาลี

 
ทุนเศรษฐศาสตร์-การเงินที
Department of Economics and Statisticsของ University of Naples Federico II.ประเทศอิตาลีกำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติในการเรียนปริญญาโทในสาขา Economics และ Finance เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้สมัครต้องมีคะแนน TOEFL หรือ IELTS เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานการสมัครด้วย
          University of Naples Federico II กำเนิดขึ้นโดยการสถาปนาของ Holy Roman Empire Frederick IIในปีค.ศ.1224 ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของยุโรปที่ทุ่มเทให้กับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะคนทั่วไปในอิตาลีปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถูกจัดให้อยู่ในท็อป 100 ของอันดับมหาวิทยาลัยโลก
         ทุนที่ให้ปีนี้ มี 3 แบบ type A 7,000 euro,type B 4,000 euro และ type C 4,000 euro
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาจากนานาชาติ
-จบปริญญาตรีในหลักสูตรหรือวิชาที่เป็นที่ยอมรับและสามารถต่อยอดในหลักสูตรปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน
-ต้องไม่ได้รับทุนอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
          ผู้สมัครต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนปริญญาโทของมหาวิทยาลัยก่อน จากนั้นจึงสมัครขอทุน
application form โดยส่งใบสมัครและหลักฐานไปทางเมล์ที่ mef@unina.it.
          Supporting Documents: Students have to submit a PDF file which includes the application form, curriculum vitae, statement of purpose no more than 2.000 characters, language ability certificate and a scan of their passport.
         เปิดรับใบสมัครถึงเดทไลน์ 15 มิถุนายน 2019
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES