ลบ แก้ไข

ทุนเต็มจำนวนป.โทที่ปักกิ่ง

 
ทุนเต็มจำนวนป.โทที่ปักกิ
Belt and Road School (BRS) ของ Beijing Normal University (BNU) กำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติชิงทุนฟรีเต็มจำนวนและทุนบางส่วน ในการเรียนโปรแกรม Master of Business Administration (MBA) และ Master of Public Administration (MPA) ปริญญาโท 2 ปี รับสมัครถึง 31 กรกฎาคมศกนี้
           BRS ตั้งอยู่ในBNU’s Zhuhai Campus in the Guangdong - Hong Kong - Macau Greater Bay Areaซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจมากที่สุดในประเทศจีน มหาวิทยาลัยมีการสร้างความร่วมมือกับองค์กรที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ในย่าน Greater Bay Area
          ทุนที่ให้ครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
- A full scholarship covers: tuition waiver, accommodation, stipend, and the comprehensive medical insurance plan of foreign students.
- A partial scholarship covers: tuition waiver, partial living allowance, and the comprehensive medical insurance plan of foreign students.
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นพลเมืองของประเทศนอกเหนือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เคารพกฎหมายและข้อบังคับของจีน รวมถึงBNU
-มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนโปรแกรมปริญญาโทที่สมัคร และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
-แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีพอ
-มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อที่ต้องห้ามในการเข้าประเทศจีน
            เดทไลน์ในการสมัคร 31 กรกฎาคม 2019
Admission Office:
Tel: (86-10) 58804258
Email: brs0926@bnu.edu.cn
Website: http://brs.bnu.edu.cn
 
 TOP RELATED


NEW STORIES