ลบ แก้ไข

ทุนป.โท5พันปอนด์ที่UK

 
ทุนป.โท5พันปอนด์ที่UK
University of Essexให้ทุนส่วนลดค่าเรียน 5 พันปอนด์ แก่นักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมหลังจบปริญญาตรี มาศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาต่าง  ๆ ที่เปิดสอนที่นี่ โดยผู้มีคุณสมบัติจะได้รับการพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติ ภายในเดทไลน์การสมัคร 13 กันยายน 2019
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากชาติต่าง ๆ ที่กำหนด ได้แก่ Bangladesh, Canada, China, Ghana, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Jordan, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Norway, Pakistan, Russia, Taiwan, Thailand, Turkey, USA, and Vietnam 
-มีสถานะเป็น International Student for fee purposes
-สมัครเรียนด้วยเงินทุนส่วนตัว
-สมัครเรียน full-time Masters course in 2019-20 (excluding MBA)
-มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES