ลบ แก้ไข

Griffith U.ให้ทุนป.ตรี-โท

 
Griffith U.ให้ทุนป.ตรี-โ
Griffith Universityมหาวิทยาลัยในรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียเสนอให้ทุน Griffith Remarkable Scholarship ประจำปี 2019 เป็นโปรแกรม Undergraduate และ Postgraduate courseworkไม่จำกัดสาขาแก่ผู้สมัครทุกสัญชาตินอกเหนือออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ เป็นทุนมูลค่าครึ่งหนึ่งของค่าเรียนตลอดหลักสูตร
        เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐยุคใหม่ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลีย โดยGriffith Universityก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1971 เปิดสาขาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีครั้งแรกในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(Environmental science) และเอเชียศึกษา(Asian studies)
           สรุปคุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นพลเมืองของประเทศอื่นที่ไม่ใช่ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์
-ข้อกำหนดเกรดเฉลี่ยต่ำสุดหรือเทียบเท่าในการศึกษาก่อนหน้าสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี โปรดดูอ้างอิงเกณฑ์ที่ minimum GPA criteria (PDF)ส่วนผู้สมัครหลักสูตรPostgraduate courseworkจะต้องมีเกรดเฉลี่ยต่ำสุดในการศึกษาระดับปริญญาตรี 3.0จากเต็ม 4.0หรือ 5.5จาก 7.0
-สมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี และได้รับตอบรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขจากมหาวิทยาลัย ภายในวันปิดรับสมัครทุนการศึกษา
-มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับสมัครที่เหมาะสมสำหรับหลักสูตรปริญญาที่เสนอ รวมถึงผลการศึกษาก่อนหน้าและความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดการรับสมัครของมหาวิทยาลัย Griffith
-ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เต็มเวลาในระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใน Trimester 2หรือ 3 ของปี 2019ที่ Griffith University
         ผู้สนใจดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ Friday, 6 September 2019 (for 28 October commencement). Outcome notified by 20 September
 
Online Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES