ลบ แก้ไข

ทุนปริญญาเอกที่Curin U.

 
ทุนปริญญาเอกที่Curin U.
Curtin University มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ทางตะวันตกของออสเตรเลีย ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมแผ่นดินไหวและการควบคุมการสั่นสะเทือน(Vibration Control and Earthquake Engineering) ทุนมีมูลค่าสูงสุด $27,596 เปิดรับใบสมัครถึง 30 มิถุนายน 2019
           มหาวิทยาลัยเคอร์ตินสถาปนาขึ้นในปี ค.ศ.1966 ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด มีแคมปัสขนาดเล็ก 3 แห่ง ตั้งอยู่ในเมืองเพิร์ธ ในภาคตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย มีจำนวนนักศึกษารวมกว่า 58,000 คน ที่นี่ยังมีความเกี่ยวพันธ์ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ 90 มหาวิทยาลัย ใน 20 ประเทศทั่วโลก
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสถานะเป็นAustralian citizens & international citizens
-ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านภาษา(IELTS, Overall 6.5, Speaking, Writing, Reading and Listening 6.0 or TOEFL, Overall 79, Reading, 13, Listening 13, Speaking 18, and Writing 21).
-ผู้สมัครที่จบปริญญาโทและมีTechnical publications กับ Research experiencesในด้าน earthquake engineering, fluid dynamics, and stochastic dynamic analysesมีสิทธิสมัครได้เช่นกัน
-ทุนนี้ไม่จำกัดเรื่องเพศ
 
Official Website
 TOP RELATED


NEW STORIES