ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีที่Kent State U.

 
ทุนป.ตรีที่Kent State U.
Kent State Universityกำลังเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาจากนานาชาติ Global Scholarship at Kent State University in the USA, 2019 ทุนมีมูลค่า $4,000 per year ($2,000 per semester)หรือลดค่าเรียน 4 ปี $16,000ผู้สมัครเรียนที่ได้รับตอบรับแล้ว จะถูกพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ
           Kent State University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐขนาดใหญ่พร้อมที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่Kent, Ohio, United Statesมหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตเจ็ดแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมลรัฐโอไฮโอ โดยGlobal Scholarship at Kent State University in the USA, 2019เป็นทุนสำหรับผู้สมัครเรียนใหม่ในระดับปริญญาตรีจากต่างชาติ โดยไม่จำกัดสาขาที่มีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครลงทะเบียนเรียนใหม่จากนานาชาติที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ
-มีผลการเรียนGPA โดยรวมไม่น้อยกว่า 3.0
-ได้รับตอบรับเข้าศึกษาต่อใน Kent State University อย่างไม่มีเงื่อนไข
-มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี โดยมีวุฒิด้านภาษาจาก TOEFL, IELTS, PTE Academic score, MELAB or Completing the ELS level 112 Intensive English Program or SAT/ACT.
-ผู้ที่ไม่มีสิทธิสมัครขอทุน ได้แก่ Graduate, exchange, visiting, ESL or current students and in-state resident students       
         เดทไลน์ในการสมัคร June 1 for fall and October 1 for spring enrollment
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES