ลบ แก้ไข

ทุนนักศึกษาต่างชาติที่สวิส

 
ทุนนักศึกษาต่างชาติที่สว
มหาวิทยาลัยด้านเทคนิคชั้นนำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ École Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) แจ้งให้ทุนSummer Fellowships ทั้งระดับปริญญาตรีและโท ที่เรียนด้าน Computer Science, Computer Engineering, Telecommunications, หรือ Electrical Engineeringเป็นทุนช่วยค่าครองชีพ เดือนละ CHF of 1,600.
          ผู้สมัครขอทุนจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับปี 2 ขึ้นไป ในโปรแกรม BScBTechMScMTech
หรือเทียบเท่าในสาขาComputer Science, Computer Engineering, Telecommunications, or Electrical Engineering ที่ École Polytechnique fédérale de Lausanneโดยปกติทุนนี้ในแต่ละปีจะมีเดทไลน์การสมัครที่วันที่ 1 เดือนก.พ.และ15 เดือนพฤศจิกายน
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES