ลบ แก้ไข

ทุนปริญญาตรีที่เกาหลีใต้

 
ทุนปริญญาตรีที่เกาหลีใต้
ใครที่ต้องการไปต่อปริญญาตรีที่เกาหลีใต้แบบมีทุนฟรีเต็มจำนวนมาแล้ว เมื่อKorea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)สถาบันอุดมศึกษาระดับแนวหน้ากำลังเปิดรับสมัครชิงทุนสำหรับภาคการศึกษา spring and fall 2019
            สถาบันชั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี (Korea Advanced Institute of Science & Technology, KAIST) เป็นสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในเมืองวิทยาศาสตร์ Daedeok (เมืองแทจอน) ประเทศเกาหลีใต้ ก่อตั้งใน ค.ศ. 1981โดยการรวมเข้าด้วยกันของสถาบันชั้นสูงวิทยาศาสตร์เกาหลี (Korea Advanced Institute of Science, KAIS) กับ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี (Korea Institute of Science and Technology, KIST)  
          KAIST เป็นสถาบันอุดมศึกษาเดียวในเกาหลีที่ดูแลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการ จุดประสงค์ของสถาบันคือผลิตนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่มีความสามารถสูง เพื่อทำงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ และเพื่อจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยให้สถาบันอื่น ชาวเกาหลีใต้โดยทั่วไปยอมรับว่า KAIST เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในประเทศ และรับนักเรียนที่มีพรสวรรค์จากโรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์เข้าเรียนอยู่อย่างสม่ำเสมอ
          KAIST International Student award in South Korea, 2019เป็นทุนระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาที่รับผู้สมัครต่างชาติที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษในระดับที่ดี คือสกอร์ตั้งแต่ระดับต่อไปนี้ขึ้นไป TOEFL iBT 83, TOEFL PBT 560, TOEFL CBT 220, TEPS 599, IELTS 6.5 and TOEIC Listening & Reading 720 or higher
           ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับ Full scholarship (tuition and fees)รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือน ๆ ละ
350,000 KRW และค่าประกันสุขภาพ
          คุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนจากนานาชาติ
-สมัครเรียนในสาขาต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนที่Korea Advanced Institute of Science and Technology
-สามารถรักษาสถานะของคะแนนระหว่างศึกษาไว้ที่ GPA of over 2.7 out of 4.3 at KAIST
         ผู้สนใจดำเนินการสมัคร โดยกรอกแบบฟอร์มให้เรียนร้อย application form.
และส่งใบสมัคร ภายใน 24 May 2019
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES