ลบ แก้ไข

ทุนตรี-โท-เอกที่Shandong U.

 
ทุนตรี-โท-เอกที่Shandong
Shandong UniversityหรือSDU มหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจีน เปิดให้ทุน ประจำปี 2019-2020 แก่ผู้สมัครเรียนใหม่จากต่างชาติ ระดับปริญญาตรี โท และเอกในหลายหลักสูตร โดยทุนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตั้งแต่ครอบคลุมค่าเรียน 100% ไปถึงทุนบางส่วน ผู้สนใจสมัครภายในเดทไลน์ 1 มิถุนายน 2019(ปกติแต่ละปีมี2ช่วง 1 ก.พ.และมิ.ย.)
          Shandong University ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่สนับสนุนโดยตรงโดยรัฐบาลแห่งชาติ มีแคมปัสตั้งอยู่ในเมือง ShandongของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยChina Studies Programของที่นี่ถือเป็นโปรแกรมสหวิทยาการและปริญญาโทนานาชาติ เน้นโฟกัสการศึกษาประวัติศาสตร์จีน รวมไปถึงอีกหลายสาขาที่เกี่ยวกับจีนร่วมสมัยทุนที่ให้นอกจากเป็นเรื่องการศึกษาแล้ว ผู้ได้ทุนยังมีโอกาสได้เข้าฟังการบรรยายสำคัญ ๆ อีกหลายครั้ง
          SDU Freshman Scholarship for Foreign Students at Shandong University in China, 2019เป็นทุนที่แบ่งเกรดเป็น 3 ระดับ ดังนี้
Name Category Content
First Class Award(SDU Outstanding Scholarship) A Offering scholarships of tuition fee for more than two years and beyond to the end of the professional learning period, and monthly living allowance equivalent to the scholarship period (refer to the CSC Accommodation Standard)
B Offering scholarships of tuition fee for more than two years and beyond to the end of the professional learning period
Second Class Award(SDU Excellence Scholarship) A Providing 50% – 100% of tuition fee as scholarship for the first year and 30% of the tuition fee for the remaining years of study
B Providing 50% – 100% of tuition fee for the first year as scholarships
Third Class Award(SDU Endeavor Scholarship)   Providing 10% – 20% of the annual tuition fees as scholarships equal to the registration fee
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสัญชาติต่างประเทศ ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ มีทัศนคติเป็นมิตรกับจีน และมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
-ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลจีน ประพฤติตนเป็นอย่างดีและสอดคล้องกับเงื่อนไขการรับเข้าเรียนของShandong University
-เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และมีผลการเรียนที่ผ่านมาดี
-ไม่ถือทุนการศึกษาประเภทอื่นในเวลาเดียวกัน
            การสมัครขอทุน ต้องเริ่มจากเข้าไปสมัครเพื่อเข้าศึกษาที่Shandong University โดยคลิกที่ Online Application System. จากนั้นดาวน์โหลดและส่งใบสมัครขอทุนApplication PDF Form ไปที่ apply@sdu.edu.cn.
 
 
 TOP RELATED


NEW STORIES