ลบ แก้ไข

30ทุนPhD.ที่ไอร์แลนด์

 
30ทุนPhD.ที่ไอร์แลนด์
Trinity College Dublin ในประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประกาศให้ทุนเรียนระดับปริญญาเอกแก่ผู้สมัครนานาชาติ โดยทุนครอบคลุมค่าเทอมตลอด 4 ปี และค่าครองชีพปีละ€18,500 ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ และดำเนินการสมัครภายใต้เดทไลน์รอบแรก 17 พฤษภาคม 2019
      สามารถดูรายละเอียดแต่ละหัวข้อดู http://d-real.ie/d-real-2019-phd-topics/
 TOP RELATED


NEW STORIES