ลบ แก้ไข

ทุนแลกเปลี่ยนเยาวชนที่สหรัฐ

 
ทุนแลกเปลี่ยนเยาวชนที่สห
สถานทูตสหรัฐฯ ขอแจ้งเปิดรับสมัครเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Fall 2019 YSEALI Academic Fellowship ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยเยาวชนสามารถเลือกสมัครในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. Civic Engagement (รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน)
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Nebraska, Omaha
- Kennesaw State University, Georgia
2. Environmental Issues & Natural Resource Management (รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน)
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Montana
- East-West Center, Hawaii
3. Entrepreneurship & Economic Development (รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน)
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Connecticut
- Brown University, Rhode Island
* หมายเหตุ:
            เลือกสมัครได้เพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น หากพบว่าสมัครมากกว่าหนึ่งหัวข้อ ถือว่าสละสิทธิ์
ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการรวม 5 สัปดาห์ โดยทุนของรัฐบาลสหรัฐฯ เต็มจำนวน ภายใต้โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative #YSEALI
- ช่วงระยะเวลาเดินทางอยู่ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2562
- ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ (ทุนนี้ได้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหรัฐฯ ค่าที่พัก และค่าอาหารขณะเข้าร่วมโครงการแล้ว)
            อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ที่: https://th.usembassy.gov/call-for-applications-fall-2019-ys…
            หมดเขตรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคมนี้เท่านั้น
 
 TOP RELATED


NEW STORIES