ลบ แก้ไข

เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนวิจัย

 
เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุ
โครงการวิจัย Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนวิจัยประเภท Individual Fellowships ในปี 2562 สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีประสบการณ์การวิจัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4 ปี ไม่จำกัดเชื้อชาติและขอบเขตการวิจัย
          ปิดรับสมัครวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ของเมืองบรัสเซล ประเทศเบลเยียม
          อ่านรายละเอียดในการสมัครได้ที่
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ EAC-MSCA-COMMUNICATION@ec.europa.eu
 TOP RELATED


NEW STORIES