ลบ แก้ไข

เวียดนามให้ทุนบัณฑิตศึกษา

 
เวียดนามให้ทุนบัณฑิตศึกษ
Ton Duc Thang University มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศเวียดนาม ยินดีให้ทุนสำหรับนักศึกษาจากนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2019 จำนวนมากถึง 200 ทุน เพื่อมาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด เปิดรับใบสมัครถึง May 10, 2019 (Fall semester)
           Ton Duc Thang UniversityหรือTDTUเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ดำเนินการภายใต้Vietnam General Confederation of Labour ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ.1997มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเป็น 1 ใน 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเวียดนามและตั้งเป้าไปสู่การเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
        มูลค่าทุนช่วยค่าเรียนเต็มจำนวนที่ให้ครั้งนี้ Total Fee tuition of master programme: $2000 – $2200 for the whole programme in 2 years และ Total Fee tuition of doctoral programme: $8700 for the whole programme in 4 years
       สาขาต่าง ๆ ภายใต้ทุนนี้ ได้แก่..,
-Master: Accounting; Applied Mathematics; Automation and Control Engineering; Electrical Engineering; Communications Engineering; Business Administration; Chemical Engineering; Civil Engineering; Transportation Engineering; Computer Science; Economics Law; Environmental Engineering; Labor Protection; Finance and Banking; Applied Art; Sociology; Sports Management; Teaching English to Speakers of Other Languages
-PhD: Business Administration; Civil Engineering; Computer Science; Computational Science
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ให้ความสำคัญกับผู้สมัครจากต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก Southeast Asian countries, Asia countries, Europe countries, America countries, Oceania countries, African countries
-มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด For PhD application: TOEFL iBT 45, IELTS 5.0, PET/FCE 160
/ For Master application: TOEFL iBT 45, IELTS 4.5, PET/FCE 140, TOEIC 600
            วิธีการสมัคร: ส่งไฟล์สแกนเอกสารการสมัครผ่านทางอีเมล์gradstudies.tdtu.edu.vn หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ http://gradadmissions.tdtu.edu.vn
            ใบสมัครออนไลน์: http://gradadmissions.tdtu.edu.vn
 TOP RELATED


NEW STORIES