ลบ แก้ไข

ทุน50%ที่ม.อันดับ4ของUK

 
ทุน50%ที่ม.อันดับ4ของUK
Sheffield Hallam University มหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับ 4ในสหราชอาณาจักร แจ้งให้ทุน Transform Together Scholarships สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมปีการศึกษา 2019 โดยเป็นทุนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
        ในบรรดามหาวิทยาลัยทั้งหมดในUK 163 แห่ง Sheffield Hallam Universityได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4ที่นี่ยังมี TESOL Centre ที่มีคอร์สภาษาอังกฤษหลายคอร์ส เพื่อให้ผู้สมัครเรียนต่างชาติ ได้เพิ่มพูนทักษะภาษาของตนให้ดีตามคุณสมบัติทางภาษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
        ผู้สมัครขอทุน ซึ่งเป็นส่วนลดค่าเรียน 50% ต้องได้รับการตอบรับศึกษาตามโปรแกรมที่สมัคร
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากนานาชาติหรือสหภาพยุโรป(non-UK)ที่ชำระค่าเล่าเรียนเอง
-ระดับปริญญาโท ต้องได้Honours Degree อย่างน้อย 2.1หรือเทียบเท่า
-ระดับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษและวิชาการสำหรับหลักสูตรที่เลือก โดย หากได้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีก็จะต้องทำผลงานสำเร็จตามที่กำหนดเพื่อรับการยกเว้นเรื่องค่าเรียนในปีต่อ ๆ ไป
-ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแบบเต็มเวลาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีที่ Sheffield Hallam University
-เป็นผู้ใช้ทุนส่วนตัวเพื่อการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ
-สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใด ๆ ที่หลักสูตรที่เรียนอาจต้องคิดเพิ่ม เช่นค่าการศึกษานอกสถานที่
          ผู้สนใจขอทุน สามารถดำเนินการสมัคร ภายในเดทไลน์ 31 พฤษภาคม 2019
 
Application form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES