ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีควบฝรั่งเศส-เยอรมัน

 
ทุนป.ตรีควบฝรั่งเศส-เยอร
โอกาสสำหรับนักเรียนจากทั่วโลก ในการสมัครขอทุน Stephen M. Kellen scholarshipประจำปี 2019 ซึ่งเป็นทุนปริญญาตรีควบ ที่ Sciences Po ในฝรั่งเศส และFreie Universität Berlin ที่เยอรมนี โดย ทุนครอบคลุมค่าเรียน ระยะเวลา 2 ปี และค่าครองชีพ ในแต่ละสถาบันของสองประเทศ
           Sciences Po หรือ Paris Institute of Political Studies เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในกรุงปารีสของฝรั่งเศส มีชื่อเสียงในสถานะสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ซึ่งในการจัดอันดับในสาขาวิชา Politics and International Studies โดย QS World University Subjects Rankings นั้น Sciences Po ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 4 ของโลก

          Stephen M. Kellen Undergraduate Scholarship for International Students in France and Germany, 2019 เป็นทุนเรียน Dual BA program ซึ่งโปรแกรมนี้ต้องการส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวที่มุ่งมั่นสู่การเรียนในยุโรปได้มีโอกาสเข้าถึงประเด็นสำคัญทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ law, economics, history, political science, และ sociology นอกจากนี้ยังจะได้ทักษะในการพูดได้อย่างน้อยสามภาษา และสามารถเข้าใจในวัฒนธรรมของฝรั่งเศสและเยอรมันได้ดีอีกด้วย

          ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทุนค่าเรียนมูลค่าเต็มจำนวน บวกค่าครองชีพปีละ$6.000ระยะเวลา 2 ปีในการศึกษาที่ Sciences Po’s French-German European Campus ในเมือง Nancy และได้รับทุนค่าเรียนบวกค่าครองชีพ ปีละ $7.000ที่ Otto-Suhr-Institut of Freie Universität
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนจากนานาชาติ ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาSciences Po’s dual BA with Freie Universität Berlin
-ทุนจะพิจารณาให้กับผู้สมัครที่เป็นไปตามคุณค่าที่ Stephen M. Kellen สนับสนุน
-ความเป็นเลิศ - ตามที่ปรากฏในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-วิสัยทัศน์ - แสดงให้เห็นจากการบรรยายเป็นลายลักษณ์อักษรในหัวข้อที่เลือก
-ความเอื้ออาทร - ดังแสดงในความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ผู้อื่น
-มีความสามารถทางภาษาตามที่กำหนด คือ French B2, German B2 or English B1
           ผู้สนใจสมัครขอทุน ภายใน 23 มิถุนายน 2019
 
Online Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES