ลบ แก้ไข

ทุนด้านการเงินที่เนเธอร์แลนด์

 
ทุนด้านการเงินที่เนเธอร์
Amsterdam Business School (ABS) ประเทศเนเธอร์แลนด์เสนอให้ทุนMIF GMAT-based Waiver แก่ผู้สมัครทุกสัญชาติในการเรียนด้านการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้จบระดับปริญญาตรี โท  ที่มีประสบการณ์ ทุนมีมูลค่าระหว่าง €1,000 และ €11,000 ขึ้นอยู่กับคะแนนGMAT ที่เริ่มนับตั้งแต่ 640
           Amsterdam Business School (ABS) เป็นส่วนหนึ่งของ University of Amsterdam (UvA) ตั้งขึ้นในปีค.ศ.1632 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในทวียุโรป ขณะที่ABS เป็น 1 ใน 2 สถาบันที่อยู่ในการกำกับของFaculty of Economics and Business (FEB) โดยMIF GMAT-based Waiver at University of Amsterdam in Netherlands, 2019เป็นทุนเรียน full-time Master in International Finance (MIF) programme
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-พลเมืองทุกเชื้อชาติสามารถสมัครได้
-มีวุฒิ Bachelor, Masterจากมหาวิทยาลัยวิจัยที่ได้รับการยอมรับ
-มีประสบการณ์การทำงานแบบเต็มเวลาที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำ 3ปีหลังจบการศึกษา
-มีคะแนน GMAT ต่ำสุด 640
-มีคะแนนภาษาอังกฤษTOEFL ขั้นต่ำ 100 หรือ IELTS 7.0(อาจได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นคะแนนนี้ 1.เป็น Native Speaker of English 2.มีประสบการณ์ทำงานหน่วยงานที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเวลา 2 ปี 3.ได้รับปริญญาตรีหรือโทจากโปรแกรมที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ)
           เดทไลน์ในการสมัคร 1 พฤษภาคม 2019
Application Form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES