ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยหลังป.เอกที่ญี่ปุ่น

 
ทุนวิจัยหลังป.เอกที่ญี่ป
Matsumae International Foundationเชิญผู้สนใจสมัครชิงทุน Matsumae International Foundation (MIF) Fellowship for International Students in Japan 2020 เพื่อไปทำวิจัยในสถาบันที่ร่วมโครงการที่ญี่ปุ่น โดยผู้สมัครมีอิสระในการเลือกสถาบันวิจัยเอง เดทไลน์สมัคร 17:00 on July 31st, 2019 (Japan Standard Time)
           Matsumae International Foundation (MIF) เป็นองค์กรเอกชน ที่ได้รับทุนในรูปของการบริจาคโดยกลุ่มและบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นบุคคลที่เห็นประโยชน์ในอุดมการณ์ของผู้ก่อตั้งและมีส่วนร่วมในการระดมทุนสนับสนุนมูลนิธิมาอย่างต่อเนื่อง
           จำนวนทุนที่ให้ครั้งนี้ ประมาณ 20 ทุน โดยจะพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้สมัคร และระดับความสมบูรณ์ของโครงการวิจัย โดยสาขาที่ให้ทุนจะให้ความสำคัญมากที่สุดกับด้าน Natural Science, Engineering และ Medicine
          ผู้ผ่านการพิจารณาและได้ทุน จะได้ไปศึกษาวิจัยที่สถาบันที่ร่วมโครงการ(ห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาคอุตสาหกรรมเอกชน) โดยMIFจะช่วยเหลือเฉพาะผู้ถือทุน(ไม่รวมครอบครัว) ในส่วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และค่าครองชีพ โดยสภาพการณ์ปัจจุบัน จะให้เดือนละ ¥220,000-นอกนั้นยังมีส่วนเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับและค่าเซตติ้งเมื่อเดินทางมาถึงใหม่ ๆ  ¥120,000-  
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ถือวุฒิการศึกษา PhD (Doctorate) หรือที่เทียบเท่าโดยได้รับการยอมรับจากMatsumae International Foundation
2.ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น อายุต่ำกว่า 49 ปี ในช่วงเวลาสมัคร และได้รับหนังสือเชิญเข้าศึกษาวิจัยจากสถาบันในญี่ปุ่น
3.สามารถใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นได้ดี
4.ไม่เคยไปญี่ปุ่นมาก่อน
5.มีหน้าที่การงานมั่นคงในประเทศของตน และต้องเดินทางกลับประเทศหลังจากจบโครงการวิจัย
6.มีสุขภาพสมบูรณ์ หรือไม่มีอุปสรรค์ทางร่างกายที่จะขัดขวางการทำงานวิจัย
 
Application Form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES