ลบ แก้ไข

ทุน1-3หมื่นหยวนป.ตรี-เอกที่จีน

 
ทุน1-3หมื่นหยวนป.ตรี-เอก
Guangdong University of Foreign Studies มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศจีนที่เน้นเรื่องการศึกษาภาษาต่างชาติ รวมถึงเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ต่าง ๆ กำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในหลายสาขา  ทุนมีมูลค่าคนละ RMB 10000- RMB 30000เดทไลน์การสมัคร 30 มิถุนายน 2019
             วัตถุประสงค์ของการให้ทุนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติที่มีความโดดเด่นมาศึกษาที่มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการบริหารการศึกษาระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนต่างชาติของมณฑลกวางตุ้ง และพัฒนาความเป็นนานาชาติของการศึกษาระดับสูงของมณฑลนี้ โดยการให้ทุน“Outstanding Foreign Student Scholarship”ดำเนินการโดยรัฐบาลของนครกวางตุ้ง เน้นให้ทุนกับนักเรียนต่างชาติเพื่อมาศึกษาแบบเต็มเวลาที่นี่
             Guangdong University of Foreign Studies เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ให้ความสำคัญกับภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ รวมไปถึงเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศ
             คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ไม่มีสัญชาติจีน และมีความตั้งใจที่จะมาศึกษาต่อที่ GDUFS
-มีผลงานที่ดีทั้งในด้านการศึกษาและด้านศีลธรรมโดยมีอัตราการเข้าเรียนสูงและได้เกรดดีในทุกหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียน
-อายุไม่เกิน 40 ปี และไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดในปีเดียวกัน
-มีความสามารถภาษาจีนขั้นพื้นฐานและมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องยืนยัน (ผู้เรียนที่เรียนในหลักสูตรสอนด้วยภาษาอังกฤษสามารถผ่อนคลายข้อจำกัดนี้ เพราะจะได้รับการพิจารณาตามความเหมาะสม)
           ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ระหว่าง 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน
 
Application Form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES