ลบ แก้ไข

ทุน50%ป.โทธุรกิจที่UK

 
ทุน50%ป.โทธุรกิจที่UK
Durham University Business School ประกาศให้ทุน Dean’s Scholarship แก่ผู้สมัครจากทั่วโลก โดยเป็นผู้แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมทางวิชาการและความสำเร็จทาง โดยเป็นทุนโปรแกรมปริญญาโทหลายสาขา(excluding M.Sc Business Analytics) มีมูลค่า 50% of tuition fee (up to £12,500)
             คณะวิชาธุรกิจมหาวิทยาลัยเดอแรมได้รับการยอมรับในระดับสากลเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลก วิสัยทัศน์ของพวกเขาคือการนำความคิดทางธุรกิจและการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรโลก
            Durham University Business School Dean’s Scholarship for International Students in UK, 2019 เป็นทุนที่จะตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยด้วยการพัฒนาและสร้างความเป็นผู้นำและผู้ประกอบการที่จะก่อให้เกิดการแบ่งปันและใช้ความรู้เพื่อส่งเสริมไปสู่อนาคตที่เท่าเทียมและยั่งยืนทั่วโลก
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากทั่วโลก
-ดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครที่เหมาะสมและครบถ้วนและได้รับการตอบรับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยแบบมีเงื่อนไข ภายในวันที่ 31พฤษภาคมศกนี้
-เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมและร่วมมือในกิจกรรมการตลาดสาธารณะที่มหาวิทยาลัยอาจจัดสำหรับผู้ถือทุนการศึกษา
-มีสถานะเป็นผู้ออกทุนเรียนด้วยตนเองอย่างแท้จริง ในกรณีที่มีการจ่ายเงินจากนายจ้าง ภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเรื่องการขอทุนการศึกษา
-ทุนการศึกษาจะครอบคลุมระยะเวลาตลอดโปรแกรมการเรียน
           ผู้สนใจดำเนินการสมัครขอทุน ภายในเดทไลน์ May 31, 2019
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES