ลบ แก้ไข

5ทุนเต็มจำนวนที่Jacobs U.

 
Jacobs University หรือ Jacobs University Bremenมหาวิทยาลัยเอกชนในเยอรมนีแจ้งให้ทุนเต็มจำนวนค่าเรียน 5 ทุน แก่ผู้สมัครต่างชาติจาก 5 ทวีป(ทวีปละ 1 คน)ในการสมัครเรียนเต็มเวลาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยต้องเป็นผู้เรียนดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีแรงจูงใจ เปิดรับใบสมัครถึง 1 พฤษภาคม 2019
             Jacobs University Bremen เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยปริญญาเอกระดับนานาชาติ มีที่พักอาศัยในแคมปัส  อีกทั้งยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวในยุโรปที่ให้บริการหลักสูตรการศึกษาที่ครอบคลุมมากที่สุดแห่งหนึ่ง
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
 -เป็นผู้เรียนที่มาจาก 5 ทวีป และสมัครเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีการเปิดสอนที่มหาวิทยาลัย
-มีผลการศึกษาที่ผ่านมาในระดับยอดเยี่ยม โดยในการสมัครเรียน ต้องมีวุฒิทางด้าน advanced placement (AP) courses, international baccalaureate (IB) courses and international baccalaureate (IB) diploma
-มีความคิดสร้างสรรค์ หลักแหลม และมีความแน่วแน่ที่จะสร้างความแตกต่าง ๆ บนโลกใบนี้
-มีหลักฐานแสดงความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
 
Apply Now
 
 TOP RELATED


NEW STORIES