ลบ แก้ไข

ทุนแลกเปลี่ยนที่ออสเตรเลีย

 
ทุนแลกเปลี่ยนที่ออสเตรเล
โครงการ Australia-ASEAN Muslim Exchange Program มอบทุนสนับสนุนให้แก่ผู้นำชุมชนมุสลิมชาวไทยจำนวน 2 คน และผู้นำที่ได้รับการคัดเลือกจากมาเลเซียและฟิลิปปินส์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม เป็นระยะเวลา 10 วัน ณ ประเทศออสเตรเลีย
             ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พบปะกับองค์กรทางศาสนา มหาวิทยาลัย กลุ่มชุมชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และสื่อมวลชนผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำงานในองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ องค์กรการกุศล มัสยิด โรงเรียนอิสลาม มหาวิทยาลัย ตลอดจนนักประพันธ์ ศิลปิน และนักวิชาการ
            สามารถยื่นใบสมัครได้จนถึงวันที่ 14 เมษายนนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสมัคร https://dfat.gov.au/…/australia-asean-muslim-exchange-progr…
 TOP RELATED


NEW STORIES