ลบ แก้ไข

2019 Japan International Award

 
 2019 Japan Internationa
Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council, กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น ได้ประชาสัมพันธ์ข่าว“2019 Japan International Award for Young Agricultural Researchers (Japan Award)”เพื่อเปิดรับสมัครนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านการเกษตร ป่าไม้ ประมง และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานวิจัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย
               โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องพิจารณาเสนอชื่อนักวิจัยหน่วยงานละ 1 คน(หากมี) สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อยกย่องเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นและอาจพัฒนาไปสู่นวัตกรรมในอนาคต
            โดยฝ่ายญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมพิธีรับเงินรางวัล จำนวน 5,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ ขอให้เสนอชื่อและจัดส่งใบสมัครไปยัง Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) โดยตรง ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jircas.go.jp/en/young_award/2019  
 
 TOP RELATED


NEW STORIES