ลบ แก้ไข

ทุนป.โท25%ด้านวิศวะที่UTS

 
ทุนป.โท25%ด้านวิศวะที่UT
University of Technology, Sydney ในประเทศออสเตรเลียเสนอให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติที่เป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยเป็นทุนเต็มจำนวนเพื่อเรียนโปรแกรม Master of Professional Engineering Scholarshipที่UTS Faculty of Engineering and Information Technology
             University of Technology Sydney เป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ที่ตั้งอยู่ในเมืองซิดนี่ย์ ของออสเตรเลีย สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1988 แต่ก็มีประวัติศาสตร์ในการสอน(ก่อนเป็นมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ)มาตั้งแต่ปี 1870 แล้ว ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีของออสเตรเลีย
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครต่างชาติ(ยกเว้นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)
-ตั้งใจสมัครเรียนปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โปรแกรมเต็มเวลา
-ผู้สมัครขอทุนไม่จำเป็นต้องสมัครแยกต่างหาก หากสมัครเรียนจะได้รับการพิจารณาอัตโนมัติ
           ผู้สนใจสมัครขอทุนสามารถดำเนินการในระบบออนไลน์ ภายในเดทไลน์26 กรกฎาคม 2019
 
Official Website
 TOP RELATED


NEW STORIES