ลบ แก้ไข

ETSUในสหรัฐให้ทุน50%

 
ETSUในสหรัฐให้ทุน50%
East Tennessee State Universityมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ที่ Johnson City รัฐTennessee ในสหรัฐ ประกาศให้ทุนEast Tennessee State University International Scholarships in USA, 2019เป็นทุนลดค่าเรียน 50%แก่นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรีและโทกับมหาวิทยาลัย
         วัตถุประสงค์ในการให้ทุน เพื่อเป็นการดึงดูดผู้เรียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีแรงจูงใจในการมาศึกษาในสหรัฐอเมริกา โดยนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องแสดงหลักฐานความสามารถด้านนี้ตามเกณฑ์ที่ East Tennessee State Universityกำหนด TOEFL: 500 Paper based (PBT), 173 Computer based (CBT), 61 Internet based (iBT)
          IELTS – International English Testing System:Score of 5.5
         ทุนครอบคลุม 50% เฉพาะของin and out-of-state tuition and maintenance feesเท่านั้น
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-นักศึกษาต้องส่งใบสมัครเข้าศึกษาก่อนที่จะยื่นขอทุนการศึกษา แต่ก็อาจขอทุนการศึกษาก่อนที่จะเข้าเรียนใน ETSU อย่างไรก็ตามผู้สมัครทุนการศึกษาต้องได้รับตอบรับเข้าศึกษาแบบเต็มเวลาก่อนถึงจะได้รับการพิจารณาใบสมัครทุน( undergraduate admissionsgraduate admissions)
-วางแผนที่จะขอ(หรือมีแล้ว)วีซ่านักเรียน F-1 หรือ J-1(F-1 visa informationJ-1 visa information)
-มีหลักฐานแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
          เดทไลน์ในการสมัคร  April 29 for fall semester, September 29 – spring semester and  February 1 – summer session
 
Online Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES