ลบ แก้ไข

ทุนระยะ1ปีรัฐบาลไอร์แลนด์

 
ทุนระยะ1ปีรัฐบาลไอร์แลนด
Department of Education and Skills, the Higher Education Authority ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ แจ้งให้ทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปี 2019-2020 จำนวน 60 ทุน แก่ผู้สมัครnon-EU/EEAที่มีความสามารถสูง ในการมาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของไอร์แลนด์แบบเต็มเวลา 1 ปี
            Government of Ireland (GOI) International Education Scholarships เป็นทุนไม่จำกัดสาขาที่มีมูลค่า สูงสุดไม่เกิน £10,000เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของนักศึกษาและค่าครองชีพ โดยสามารถใช้ทุนในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ซึ่งอาจเป็นในลักษณะต่าง ๆ ใน 4 ข้อนี้ ได้แก่
1.The final year of an undergraduate programme;
2.One year of a taught master’s degree programme or;
3.One year of a research programme (i.e. one year of a 2-year
4.Research masters or a 3-4-year PhD programme)
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้มาจาก non-EU/EEA countries
-กำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี
-1 ปี ของ Taught master degree programme หรือ 1 ปีของ research programme
-ผู้ที่มาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องมีหลักฐานความสามารถทางภาษาในระดับที่มหาวิทยาลัยต้องการ
          ผู้สนใจสมัครขอทุน ต้องดำเนินการภายในเดทไลน์ 29 มีนาคม 2019 โดยต้องเข้าไปลงทะเบียนผ่านทางลิงก์ต่อไปนี้..,
https://webportalapp.com/sp/login/heagrantapplication
           หลักฐานประกอบการสมัคร
-Academic qualifications, achievements and/or work experience (40 marks)
-Personal Statement (refer to the Candidate profile).
-Two references
 
Official Website
 TOP RELATED


NEW STORIES