ลบ แก้ไข

ทุนเต็มจำนวนRotary Peace

 
ทุนเต็มจำนวนRotary Peace
Rotary Foundation แจ้งให้ 100 ทุนเรียนฟรีเต็มจำนวน(ค่าเรียน,ที่พัก,ตั๋วเครื่องบิน,ฝึกงานและอื่น ๆ )แก่ผู้สมัครจากทั่วโลก โดยเป็นผู้เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านสันติภาพ หรือการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทุนมี 2  ประเภทคือ ปริญญาโท และประกาศนียบัตรพัฒนาวิชาชีพ  เปิดรับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2019
            RotaryPeace Fellowships เป็นทุนเต็มจำนวนที่มุ่งให้กับคนที่เลือกสายอาชีพเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สันติภาพรวมถึงการป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้ง สำหรับโปรแกรมปริญญาโท ใช้เวลา 15-24 เดือน ที่จะบวกกับการฝึกงาน 2-3 เดือน ผู้สนใจต้องอ่านรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจทำการสมัคร นอกจากนี้ผู้สมัครที่มาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ก็ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษเป็นหลักฐานด้วย คือ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) iBT: Score 100 or higher (600 on the paper-based test) and IELTS (International English Language Testing System) – Score 7.0 or higher         
           สำหรับรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ผู้ได้ทุนจะไปศึกษาปริญญาโท ประกอบไปด้วย Duke University and University of North Carolina at Chapel Hill in USA, International Christian University in Japan, University of Bradford in UK, University of Queensland in Australia and Uppsala University in Sweden ส่วนทุนประกาศนียบัตรพัฒนาวิชาชีพจะจัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในประเทศไทย
           คุณสมบัติของผู้สมัคร 
-เป็นผู้มีความเข้าใจเรื่องสันติภาพ และปัญหาระหว่างประเทศ มีผลการศึกษา วิชาการหรืออาชีพเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมทั้งเคยทำกิจกรรมเกี่ยวกับบริการชุมชนต่าง ๆ
-มีความเป็นผู้นำสูง
-สำหรับผู้สมัครทุนปริญญาโทต้องจบปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งหมายของทุน 3 ปี ทั้งมีรายได้และไม่มีรายได้ ส่วนทุนประกาศนียบัตรพัฒนาวิชาชีพ มีประสบการณ์ 5 ปี
-มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม
          ผู้สนใจดำเนินการสมัคร ภายใน 31 May2019 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และดูข้อมูลเพิ่มเติมจากลิงก์ต่อไปนี้..,
 
Online application
Scholarship Link 
 TOP RELATED


NEW STORIES