ลบ แก้ไข

NTUของสิงคโปร์ให้ทุนPostdoc.

 
NTUของสิงคโปร์ให้ทุนPost
Presidential Postdoctoral Fellowship เป็นทุนการศึกษาหลังปริญญาเอก เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและนักวิชาการรุ่นใหม่ จากสิงคโปร์และทั่วโลกเข้าร่วมทำงานวิจัยอิสระในสาขาต่าง ๆ ที่ Nanyang Technological Universityทุนมีมูลค่าสูงสุด$200,000ในห้วงการวิจัย 2 ปี
             Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) อยู่อันดับที่ 11 ของโลกในการจัดอันดับของ QS World University Rankings และเป็นอันดับที่ 1 ในQS’ league of the world’s best young universities เป็นเวลาสี่ปีติดต่อกัน นอกจากนี้NTU ยังมีวิทยาเขตที่เมืองNovena ซึ่งเป็นเขตการแพทย์ของสิงคโปร์อีกด้วย
            Nanyang Technological University Presidential Postdoctoral Fellowships in Singapore เป็นทุนวิจัย ระยะเวลา 2 ปี(มูลค่า $200,000)ในสาขาเกี่ยวกับEngineering, Science, Business, Humanities, Arts and Social Sciences โดยผู้ได้ทุนจะได้รับเงินเดือนปีละ SGD$80,000
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มุ่งมั่นในการวิจัยเป็นระยะเวลาหนึ่งปีแรกที่ Nanyang Technological University และอีกหนึ่งปีที่สถาบันพันธมิตร WASP ในประเทศสวีเดน
-จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์ หลังปริญญาเอก ไม่เกิน 5ปี
-แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางปัญญา
-มีความพร้อมและความสามารถในการเริ่มต้นงานวิจัยอิสระ
-มีความปรารถนาและมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผู้นำทางวิชาการในอนาคต
-ผู้สมัครจะต้องเสนอResearch Proposal ที่ประเทืองปัญญาและปฎิบัติได้จริง
-มีความพร้อมเข้ารับตำแหน่งไม่เกิน วันที่ 31 ตุลาคม 2019
         อนึ่ง ผู้สมัครขอทุนต้องส่งแบบฟอร์มการสมัครไปยังลิงก์        
https://venus.wis.ntu.edu.sg/POAL/OnlineApplicationModule/frmOnlineApplication.aspx
ภายในเดทไลน์รับสมัคร 31 มีนาคม 2019
 
Scholarship Link
 
 TOP RELATED


NEW STORIES