ลบ แก้ไข

ทุนEU tuition feesที่ไอร์แลนด์

 
ทุนEU tuition feesที่ไอร
University College Corkมหาวิทยาลัยแห่งชาติของไอร์แลนด์เสนอใหทุนแก่นักศึกษาปริญญาเอก เป็นทุนประจำปีสำหรับผู้สมัครที่ตั้งใจจะเริ่มศึกษาในระดับ Ph.D., Ph.D. Track หรือ MPhil degree ที่ College of Arts, Celtic Studies and Social Sciences ในภาคการศึกษาที่จะเริ่มเดือนกันยายน 2019 หรือ มกราคม 2020
         ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียนของสหภาพยุโรปและสามารถใช้ได้ในช่วงระยะเวลาของหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่นักศึกษาเลือก (2 ปีสำหรับ MPhil, 3 ปีสำหรับปริญญาเอกและ 4 ปีสำหรับปริญญาเอกดิจิทัลศิลปะและมนุษยศาสตร์และ DSocSc)
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ทุนนี้เปิดสำหรับผู้สมัครทั้งในสหภาพยุโรปและนอกสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตามการให้ทุนจะครอบคลุมเฉพาะค่าเรียนของสหภาพยุโรป ดังนั้นผู้สมัครที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปจะต้องรับผิดชอบส่วนต่างที่เกิดขึ้นเอง
-ผู้สมัครจะต้องได้อย่างน้อยSecond Class Honours (Grade 1)หรือเทียบเท่าในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีและต้องสมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เลือกไว้แล้วที่ www.pac.ie/uccก่อนสมัครทุน
-หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของผู้สมัครก็จะต้องผ่านข้อกำหนดภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย สำหรับหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี
          ขั้นตอนในการสมัคร ผู้สมัครต้องดาวน์โหลด application form และส่งอีเมล์ใบสมัครที่สมบูรณ์(one Word or PDF document) พร้อมกับ academic transcript (one pdf document) ไปยังgraduateschool.cacsss@ucc.ie. ภายในเดทไลน์ 1 พฤษภาคม 2019
 
Scholarship Link
 
 TOP RELATED


NEW STORIES