ลบ แก้ไข

ทุนโท-เอกรัฐบาลจีนปี2019-20

 
ทุนโท-เอกรัฐบาลจีนปี2019
กระทรวงศึกษาธิการจีน Ministry of Education of P.R. China (MOE) แจ้งให้ทุนแก่ชาติอาเซียนที่กำหนดรวมทั้งไทย เพื่อไปเรียนระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2019-2020 ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเรียน ที่พัก และอื่น ๆ รวมทั้งมีเงินเดือนให้
          โครงการทุนของรัฐบาลจีนที่ร่วมกับ Asian University Network หรือ AUN เป็นโครงการที่จัดตั้งโดย MOE เพื่อสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศในเอเชียได้มีโอกาสเดินทางมาศึกษาในประเทศจีน โดยหน่วยงาน CSC หรือสภาการให้ทุนของจีนจะช่วยเหลือด้านการเงินแก่ทั้งนักศึกษาชาวจีนที่ต้องการไปศึกษาต่างประเทศ และนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการมาศึกษาในจีนเพื่อเป็นการพัฒนาการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้า ระหว่างจีนกับชาติอื่น ๆ
         China-AUN Scholarship (Chinese Government Scholarship – AUN Program) 2019/2020ปีนี้มีจำนวน 30 ทุน เป็นทุนระดับปริญญาโท และเอก ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ของจีน มีมูลค่าครอบคลุม tuition waiver, accommodation, stipend, and comprehensive medical insurance
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสัญชาติอาเซียนตามที่กำหนดคือ Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia,Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnamและมีสุขภาพสมบูรณ์
-ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องจบปริญญาตรี และอายุไม่เกิน 35 ปี ขณะที่ปริญญาเอก ต้องจบปริญญาโท อายุไม่เกิน 40 ปี
             อนึ่ง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องหัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้ทาง       
http://www.aunsec.org/scholarships12.php
             ผู้สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ ไปที่ ASEAN University Network (AUN) Secretariat ภายใน 15 April 2019
 TOP RELATED


NEW STORIES