ลบ แก้ไข

รัฐบาลเดนมาร์กให้ทุนป.เอก

 
รัฐบาลเดนมาร์กให้ทุนป.เอ
หากคุณเป็นนักศึกษาต่างชาติโอกาสในการคว้าทุนเรียนฟรีมาแล้ว เพื่อไปศึกษาที่University of Southern Denmark  ใบสมัครเปิดรับนักศึกษาทุกคนยกเว้นผู้ที่มาจากประเทศ EU / EEA วัตถุประสงค์หลักของสถาบันคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งรากฐานทางการศึกษารวมถึงทำให้ผู้เรียนมีนวัตกรรมที่ล้ำหน้า
         ที่University of Southern Denmark เงื่อนไขของทุนการศึกษา เปิดรับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา หรือผู้ที่สมัครผ่านการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมถึงเปิดรับนักศึกษาทั่วไป ทุนการศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วน คือค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนและทุนช่วยเหลือค่าครองชีพจำนวน DKK 6090ต่อเดือน(ก่อนหักภาษี)
        มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นเดนมาร์กเปิดรับนักศึกษากลุ่มแรกเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่แคมปัส ในOdenseในเดือนกันยายน 1966 และสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
        ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเรื่องการขอทุนโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีการแยกสมัครต่างหาก
         สำหรับเดทไลน์ในการสมัครมี 2 ช่วงใน 1 ปี คือ 1 กุมภาพันธ์ และ 1 กันยายน
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES