ลบ แก้ไข

ทุนพัฒนาผู้บริหารสตรีทั่วโลก

 
ทุนพัฒนาผู้บริหารสตรีทั่
เชิญสตรีที่มีความเป็นผู้นำสูงสมัครร่วมโครงการ IWF Fellows Programซึ่งเป็นโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงทั่วโลก เพื่อร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างสรรค์ ในหลากหลายรูปแบบ เป็นเวลา 20วัน ที่