ลบ แก้ไข

ทุนMBAมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

 
ทุนMBAมหาวิทยาลัยฮาร์วาร
Boustany Foundation เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่มีผลงานระดับสูงสมัครชิงทุน MBA Harvard Scholarshipหรือทุน Business Administrationประจำปี 2019 ที่Harvard Business School โดยจะได้รับค่าเรียน US$90,000 (US$45,000 per year) รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักและการเดินทางระหว่างฝึกงาน
          Harvard MBA เป็นหนึ่งในโปรแกรมธุรกิจชั้นนำของโลกสอนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทุนBoustany MBA Harvard Scholarshipเปิดรับสมัครทุก ๆ สองปีสำหรับการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทโปรแกรม 2 ปี ที่ Harvard Business School
          HBS รับพิจารณาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 3 แบบคือ Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT); International English Language Testing System (IELTS); หรือPearson Test of English (PTE)
         เกณฑ์ในการรับสมัคร
-เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากของประเทศใด ๆ ก็ได้(ให้ความสำคัญกับผู้สมัครเชื้อสายเลบานอนเป็นพิเศษ)
-มีภูมิหลังทางการศึกษาที่ยอดเยี่ยมและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา
-ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในหลักสูตร Harvard MBA แล้ว
-คะแนนภาษาอังกฤษต่ำกว่าที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา TOEFL score lower than 109 on the iBT, an IELTS score lower than 7.5, or a PTE score lower than 75
        เดทไลน์ในการสมัคร 31 พฤษภาคม 2019
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES