ลบ แก้ไข

ทุนป.โทคณิตฯที่ฝรั่งเศส

 
ทุนป.โทคณิตฯที่ฝรั่งเศส
Mathematics Foundation Jacques Hadamard (FMJH), the Gaspard Monge Program for Optimization and operational research and the Labex Mathematics Hadamard (LMH)เสนอทุนการศึกษาหนึ่งหรือสองปีสำหรับผู้สมัครเรียนที่มีพรสวรรค์ที่สมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาวิชาคณิตศาสตร์กับสถาบันต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานให้ทุน
           วัตถุประสงค์ของมูลนิธิคณิตศาสตร์ Jacques Hadamard (FMJH) คือการรวบรวมนักคณิตศาสตร์Saclay campus เพื่อสร้างชุมชนวิจัยที่มีความสามารถสูงสุดโดยผู้ได้ทุนจะไปศึกษาที่สถาบันที่เป็นสมาชิกต่าง ๆ ได้แก่ CMAP in Ecole Polytechnique, CMLA in ENS Cachan, CMLS in Ecole Polytechnique, Fédération de Mathématiques (Centrale-Supelec), IPhT in CEA-Saclay, LAG in IHES, LMO in University of Paris Sud, LMV in UVSQ, LTCI in IMT and UMA in ENSTA
           คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครทุกสัญชาติ
-ผู้สมัครที่มีภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาแรก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          ผู้สนใจดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ ภายในเดทไลน์ 31 มกราคม 2019
Application – Master 1st year
Application – Master 2nd year
 
Scholarship Link
 
 TOP RELATED


NEW STORIES