ลบ แก้ไข

ทุนแลกเปลี่ยนที่เกาหลี2019

 
ทุนแลกเปลี่ยนที่เกาหลี20
มหาวิทยาลัยเกาหลีเสนอให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่มีสถานะเป็นนักศึกษาปี 1ในมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับจากต่างชาติ ในชื่อทุน Future Global KU Scholarship 2019ทุนมีมูลค่าเดือนละ KRW 400,000 ในห้วงระยะเวลา 4 เดือน เปิดรับใบสมัครถึง 30 มกราคม 2019
            ทุนการศึกษานี้มีเป้าหมายเพ