ลบ แก้ไข

ทุนป.โท50%ที่U. of Warwick

 
ทุนป.โท50%ที่U. of Warwi
University of WarwickในUK แจ้งให้ทุน WMG Excellence Scholarships for MSc Programme in UK, 2019 แก่ทั้งนักศึกษาสหราชอาณาจักรและจากต่างชาติ ในการเรียนปริญญาโทเต็มเวลา ในสาขาที่มีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ทุนเป็นส่วนลดค่าเรียนระหว่าง 25-50%เปิดรับใบสมัครถึง 1 เมษายน 2019
         เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐตั้งอยู่ในเมืองโคเวนทรี ประเทศอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1965 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มของรัฐบาลในการขยายการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา การให้ทุนครั้งนี้ University of Warwick มุ่งที่จะให้โอกาสแก่นักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาการจากทั่วโลกจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สามารถมาเรียนปริญญาโท ในภาคการศึกษาที่จะเริ่มเดือนกันยายนศกหน้า
         ผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย แต่ด้านภาษาอังกฤษยังไม่ได้รับการรับรอง อาจได้รับเข้าศึกษาที่Warwickตามเงื่อนไขที่สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้ก่อนถึงกำหนดเรียนในมหาวิทยาลัย
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ผู้สมัครต้องได้รับตอบรับเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท WMG แบบเต็มเวลา ภาคเดือนกันยายน 2019
-มีประวัติการศึกษาที่ดีเยี่ยมและ / หรือมีประวัติการทำงานที่เหมาะสม
-ผู้ได้รับตอบรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข ก็จะมีเงื่อนไขในการทำเกรดให้ได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
-WMG Excellence เป็นทุนสำหรับนักศึกษาที่ใช้เงินทุนตนเองเท่านั้น อย่างไรก็ตามผู้ที่มีทุนการศึกษาบางส่วนในโครงการทุนอื่น ๆ หรือ ใช้เงินกู้หรือกองทุนบางส่วนจากองค์กรภายนอกอาจได้รับการพิจารณา โดยผู้ขอทุนควรแจ้งแก่คณะกรรมการทุนของมหาวิทยาลัย
-WMG Excellence Scholarships จะจ่ายเฉพาะเป็นส่วนลดค่าเรียนเท่านั้น ไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือค่าที่พักหรือค่าบำรุงรักษา
 
Scholarship Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES