ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีถึงเอกที่มณฑลเจียงซู

 
ทุนป.ตรีถึงเอกที่มณฑลเจี
รัฐบาลมณฑลเจียงซูมีความยินดีที่จะมอบทุนการศึกษา Jiangsu Jasmine ประจำปี 2019 สำหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษาโดยเพิ่มนักศึกษาต่างชาติในมณฑลเจียงซู ทุนการศึกษามีทั้งเต็มรูปแบบและทุนการศึกษาบางส่วน
             Jiangsu Normal University(JSNU) เป็นมหาวิทยาลัยระดับสูงในมณฑลเจียงซูกำกับดูแลโดยกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลมณฑลเจียงซู มหาวิทยาลัยเริ่มต้นกำเนิดมาตั้งแต่ปีค.ศ.1952 และเปลี่ยนชื่อเป็น JSNU ในปี 2011  เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนต่างชาติ JSNU ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยต่างๆกว่า 69 แห่งในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียรัสเซียและประเทศอื่น ๆ
           Jiangsu Jasmine Scholarship for Non-Chinese Students in China, 2019 เป็นทุนเรียนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาต่าง ๆ ที่มีการสอนที่มหาวิทยาลัย โดยมีทั้งทุนเต็มจำนวน และทุนบางส่วน ดังนี้
Full Scholarship
-A fee waiver of tuition, registration, laboratory experiments, internship, and basic textbooks.
Cost of experiments or internships beyond the program curricula is at student’s own expense.
Cost of books or learning materials other than required basic textbooks is at student’s own expense.
-Free on-campus dormitory accommodation, or an accommodation allowance of CNY 10,000 per year.
-A living allowance of CNY1, 500 per month
Scholarship recipients registering before the 15th of the registration month (the 15th included) will be granted the full living allowance of that month.
Recipients registering after the 15th of the registration month will only be granted half of the living allowance of that month.
-Comprehensive Medical Insurance and Protection Scheme for International Students while in China.
Partial Scholarship
1) College student: CNY20, 000 per academic year; Duration: One academic year
2) Undergraduate student / Postgraduate student: CNY 30,000 per academic year; Duration: One academic year
3) Non-degree program student / Exchange student: CNY2,000 per month; Duration: 3 to 12 months (in accordance with the agreement)
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ผู้สมัครต้องไม่ใช่พลเมืองจีนและมีสุขภาพแข็งแรง
-ผู้สมัครทั้งในระดับวิทยาลัยและระดับปริญญาตรีจะต้องมีประกาศนียบัตรชั้นมัธยมปลายที่มีผลการเรียนดีและมีอายุต่ำกว่า 30ปี
-ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโทต้องจบปริญญาตรีและมีอายุต่ำกว่า 35ปี
-ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาเอกต้องมีวุฒิปริญญาโทและมีอายุต่ำกว่า 40ปี
-ผู้สมัครต้องยอมรับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาชนจีนและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพ
-ผู้สมัครต้องมีประวัติการศึกษาที่ดี
-ผู้สมัครไม่สามารถรับทุนการศึกษาอื่น ๆ ที่ได้รับจากรัฐบาลจีน รัฐบาลท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน
-ผู้สมัครที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
            อนึ่ง ไม่มีการกำหนดเดทไลน์ในการสมัครขอทุนครั้งนี้ โดยผู้สมัครต้องเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางลิงก์ต่อไปนี้..,
           
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES