ลบ แก้ไข

ทุนปริญญาโท-เอกที่HIT,จีน

 
ทุนปริญญาโท-เอกที่HIT,จี
Harbin Institute of Technology มหาวิทยาลัยวิจัยที่เป็นสมาชิกของ China’s elite C9 Leagueหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาชั้นแนวหน้าเก้าแห่งของจีน กำลังให้ทุน Chinese Government Scholarships at Harbin Institute of Technology,2019-2020ทุนมีมูลค่าสูงสุดครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมดและมีเงินเดือนให้
          ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1920 สำหรับ Harbin Institute of Technology ตั้งแต่นั้นมาได้พัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่เปิดกว้าง เน้นด้านการวิจัย และการศึกษาในสหวิทยาการ โดยให้น้ำหนักไปที่สาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนสาขาอื่น ๆ ประกอบไปด้วย encompassing management, liberal arts, economy and law
           ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
1.ไม่ได้ยกเว้นค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก
2.ประกันสุขภาพ800หยวนต่อปี
3.เงินเดือนในอัตราดังต่อไปนี้:
-ผู้สมัครปริญญาโท: 3,000 RMB / เดือน
-ระดับปริญญาเอก: 3,500 RMB / เดือน
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ไม่มีสัญชาติจีน และมีสุขภาพดี
-มีผลการเรียนที่ผ่านมาดีเยี่ยม และจำกัดอายุผู้สมัคร ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 35 ปี ส่วนปริญญาเอก ไม่เกิน 40 ปี
-ไม่รับทุนอื่นในเวลาเดียวกัน
- มีความสามารถในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
-English Language Requirements: All doctoral degree programs are taught in English or Chinese (except School of Humanities, S. S. and Law). Master degree programs are generally taught in Chinese, except the English programs of Management, Material Science, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electronics and Chemical Engineering & Life Science and Technology. Applicant with no command of Chinese is required to take one-year Chinese language course and need to pass HSK 4 to continue the following major studies taught in Chinese. For programs taught in English, applicant whose native language is not English should submit an English proficiency certificate, a score above 80 for TOEFL or 5.5 for IELTS, or certificate from former university is also acceptable.

           ผู้สนใจสมัครขอทุน ภายใน 31 ธันวาคม 2018

Scholarship Link

 TOP RELATED


NEW STORIES