ลบ แก้ไข

เชิญสมัครทุนแลกเปลี่ยนสหรัฐ

 
เชิญสมัครทุนแลกเปลี่ยนสห
YSEALI Professional Fellowship Program กำลังเปิดรับสมัครเยาวชนไทยอายุ 25-35 ปี ภาษาอังกฤษดี ไม่เคยไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกานานๆ ภายในห้าปีที่ผ่านมา และมีความสนใจในเรื่องธรรมาภิบาลและนโยบายสาธารณะ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ การมีส่วนร่วมในภาคประชาสังคม
            สามารถอ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://th.usembassy.gov/…/yse…/yseali-professional-fellows/
            ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ (หรือตามที่โครงการระบุไว้) 
 TOP RELATED


NEW STORIES