ลบ แก้ไข

ทุนป.โทที่Radboud University

 
ทุนป.โทที่Radboud Univer
Radboud University มหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรปในประเทศเนเธอร์แลนด์ เสนอให้ทุนเรียนปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2019 หลายสาขา จำนวน 30 ทุน แก่ผู้สมัครนอกสหภาพยุโรป(non-EEA)  เป็นส่วนช่วยลดค่าเรียนจำนวนมาก อีกทั้งยังช่วยในเรื่องเกี่ยวกับที่พัก ค่าทำวีซ่า และประกันสุขภาพ เปิดรับใบสมัครถึง 1 มีนาคมศกหน้า
         มหาวิทยาลัยมีจุดประสงค์ในการให้ทุนเพื่อช่วยนักเรียนต่างชาติได้เข้าถึงการช่วยเหลือทางด้านเงินทุนเพื่อการศึกษา The Radboud Scholarship Programmeได้ชื่อว่าเป็นโปรแกรมที่มีการคัดเลือกผู้สมัครอย่างเข้มข้น พิจารณาผู้สมัครชั้นหัวกะทิที่มีผลการเรียนโดดเด่น มีแรงจูงใจสูงในการสานต่อการเรียนปริญญาตรีไปสู่ระดับบัณฑิตศึกษา หรือปริญญาโท โดยเป็นทุนที่ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ คือ
            Historical, Literary and Cultural Studies, Linguistics and Communication Sciences, Science, Cognitive Neuroscience, Behavioural Science, Artificial Intelligence, Physics & Astronomy, Molecular Life Sciences, Medical Biology, International and European Law, Biomedical Sciences, Computing Science, Mathematics, Molecular Mechanisms of Disease, Philosophy, Biology, Chemistry and Social and Cultural Science         
          ในการสมัครขอทุน ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว โดยมีคะแนน
TOEFL score of 600 (paper based) or 250 (computer based) or 100 (internet based), A IELTS score of 7.0 and Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) or Certificate of Proficiency in English (CPE) with a mark of C or higher
         มูลค่าทุนที่ให้ครั้งนี้จะโอนเข้าบัญชีของผู้เรียน โดยเป็นมูลค่าของค่าเรียนที่ลดลงเหลือ € 2,078  ตัวอย่างเช่นในปีการศึกษา 2019/2020 ผู้เรียนปกติจะต้องเสียค่าเรียน€11,466 หรือ €12,640.แต่ผู้ได้ทุนจะจ่ายเพียง € 2,078 นอกจากนี้ทุนยังครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เกี่ยวกับ visa, residence permit, health insurance and liability insurance อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ทุนเต็มจำนวน เพราะผู้เรียนยังต้องจ่ายค่าครองชีพเอง
       สรุปคุณสมบัติผู้สมัคร
-ถือพาสปอร์ต non-EU/EEA
-ได้รับปริญญาตรีนอกประเทศเนเธอร์แลนด์ และไม่ได้วุฒิใด ๆ ในประเทศนี้เช่นกัน
-ได้รับตอบรับเข้าศึกษาในEnglish-taught Master’s degree programme
-มีคุณสมบัติผ่านการพิจารณาในการขอวีซ่าเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์
-ลงทะเบียนเรียนที่ Radboud University ในโปรแกรมแบบเต็มเวลาที่อยู่ในโครงการให้ทุน
        ผู้สนใจสมัครขอทุน ภายในเดทไลน์ วันที่ 1 มีนาคม 2019
 
Application Form
Scholarship Link 

 

 
 TOP RELATED


NEW STORIES