ลบ แก้ไข

ทุนป.โทที่Radboud University

 
ทุนป.โทที่Radboud Univer
Radboud University มหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรปในประเทศเนเธอร์แลนด์ เสนอให้ทุนเรียนปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2019 หลายสาขา จำนวน 30 ทุน แก่ผู้สมัครนอกสหภาพยุโรป(non-EEA)  เป็นส่วนช่วยลดค่าเรียนจำนวนมาก อีกทั้งยังช่วยในเรื่องเกี่ยวกับที่พัก ค่าทำวีซ่า และประกันสุขภาพ เปิดรับใบสมัครถึ