ลบ แก้ไข

SINGA2019ทุนป.เอกที่สิงคโปร์

 
SINGA2019ทุนป.เอกที่สิงค
มหาวิทยาลัยชั้นนำของสิงคโปร์เปิดให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ ในระดับปริญญาเอกเพื่อไปศึกษาวิจัยที่ National University of Singapore (NUS)หรืออีก 2 แห่งที่ร่วมโครงการ Nanyang Technological University (NTU) และ Singapore University of Technology and Design (SUTD)
        Singapore International Graduate Award (or SINGA) มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา รวมไปถึงการสร้างมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ จึงมีการให้ทุนระดับปริญญาเอก ประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาวิจัยชั้นยอดจากชาติต่าง ๆ ทั่วโลก ได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศความหลากหลายทางวิชาการในประเทศสิงคโปร์ในการทำวิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
          สาขาการวิจัยภายใต้โครงการปริญญาเอกค่อนข้างหลากหลาย แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
Biomedical Sciences; and
Physical Science and Engineering
         สำหรับรายละเอียดแต่ละโครงการ ติดตามได้ทาง..,
A*STAR Supervisors and Projects
NTU Supervisors and Projects
NUS Supervisors and Projects
SUTD Supervisors and Projects

        โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาดังของสิงคโปร์ ประกอบไปด้วย Agency for Science, Technology & Research (A*STAR),Nanyang Technological University (NTU),National University of Singapore (NUS) และ Singapore University of Technology and Design (SUTD) โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทำงานวิจัยในแลปที่สถาบันแห่งใดแห่งหนึ่งที่ตนเลือกภายใต้การให้คำปรึกษาของนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นและมีชื่อเสียงระดับโลก
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากนานาชาติ
-มีความชื่นชอบในการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และมีผลงานทางวิชาการที่ผ่านมาในระดับเยี่ยมยอด
-ไม่จำเป็นต้องมีการสอบ TOEFL, IELTS และ GRE อย่างไรก็ตามผู้สมัครสามารถระบุคะแนนของตนในแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ได้หากได้ทำการทดสอบเหล่านี้แล้ว โดยกรณีได้รับเชิญให้เข้ารับการสัมภาษณ์คณะกรรมการคัดเลือกจะประเมินความสามารถในการพูดและเขียนของผู้สมัครระหว่างการสัมภาษณ์
-มีแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ
       ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
-เงินเดือน ๆ ละS$2,000และจะเพิ่มเป็นเดือนละS$2,500หลังจากผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด
-ค่าศึกษาวิจัย ตลอดหลักสูตร 4 ปี ของการทำPhD
-ค่าแรกเริ่ม(เซตติ้ง) SGD 1,000
-ค่าโดยสารเครื่องบิน SGD 1,500
Estimated cost of living in Singapore
Items Per Student Per Month (S$)
Food University Canteens 250 – 350
Meals outside Campus 450 – 600
Accommodation
(based on a single room)
On- Campus* 400 – 700
Transport Expenses (local) 100 – 150
Other Expenses (stationary, laundry, toiletries, recreation, etc.) 400 – 500
Total Estimated Cost of Living 1,400 – 2,000
ผู้สนใจดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ ภายใน 1 ธันวาคม 2018
 
Online Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES