ลบ แก้ไข

ทุนLawที่iCourts,เดนมาร์ก

 
ทุนLawที่iCourts,เดนมาร์
Faculty of Law หรือiCourts, Faculty of Lawที่ University of Copenhagenมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเดนมาร์ก กำลังรับสมัครนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นจากต่างชาติ ชิงทุนเต็มจำนวนในการศึกษาวิจัยแบบลงลึกทางด้านกฎหมาย เป็นทุนระดับปริญญาเอก เปิดรับถึง 14 ธันวาคม 2018
          University of Copenhagen ตั้งขึ้นปีค.ศ.1479ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศ และเป็นอันดับ 2ในภูมิภาคสแกนดินาเวีย เป็นรองเฉพาะ Uppsala Universityผู้สมัครขอทุนปริญญาเอกที่ให้โดย Faculty of Lawครั้งนี้ ต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม ในการสื่อสารด้านต่าง ๆ
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ได้รับปริญญาที่สอดคล้องกับDanish Master of Laws (120 ECTS)หรือเทียบเท่า ได้เกรดเฉลี่ย 8.2 หรือสูงกว่าในระดับปริญญาโท ตามมาตรฐานระบบเกรดของเดนมาร์ก
-ผู้สมัครจะต้องจัดทำเอกสารเกี่ยวกับความถนัดในการวิจัยที่ผ่านการประเมินได้รับวิทยานิพนธ์ฉบับสุดท้าย แสดงสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือมีผู้รับรองทางวิชาการ เพื่อแสดงว่ามีความสามารถในการทำภาระกิจไปสู่วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกภายใต้ทุนนี้
-ผู้สมัครต้องมีทักษะทางภาษาที่ยอดเยี่ยมในด้านภาษาอังกฤษและมีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม ผู้สมัครต้องสามารถสอนในระดับวิชาการในภาษาเดนมาร์กหรือภาษาอังกฤษ และร่วมศึกษาวิจัยในหลักสูตรปริญญาเอกภาคภาษาอังกฤษได้
        สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางลิงก์ ต่อไปนี้..,
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES