ลบ แก้ไข

ทุนPhD.100%ที่นิวซีแลนด์

 
ทุนPhD.100%ที่นิวซีแลนด์
Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ แจ้งให้ทุนระดับปริญญาเอก 35 ทุน ประจำปีการศึกษา 2019 โดยมีเดทไลน์ 1 พฤศจิกายน 2018 ถือเป็นทุนเด่นระดับนี้เพราะศึกษาวิจัยฟรีตลอดโปรแกรมแถมมีเงินช่วยเหลือ
            Victoria University of Wellington เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งหนึ่งก่อตั้งขึ้นโดยรัฐสภาของนิวซีแลนด์ เมื่อปีค.ศ.1897 โดยเคยเป็นส่วนหนึ่งของ  University of New Zealand สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้มีนโยบายในการสนับสนุนแก่นักศึกษานานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีมีปัญหาเรื่องงบประมาณในการศึกษา นอกจากนี้ยังมีประเพณีของการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งระดับโลกในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและโปรแกรมที่มีความสำคัญ มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
          Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ประกาศให้ทุนระดับปริญญาเอก 35 ทุนแก่ทั้งนักศึกษาท้องถิ่นและนานาชาติ โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศของผลการศึกษาที่ผ่านมา โดยต้องจบปริญญาโทที่เทียบเท่ากับมาตรฐานของนิวซีแลนด์ และตั้งใจจะลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาเอกที่นี่
           อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยก็พร้อมสนับสนุนผู้ที่มีความจำเป็นด้านการเงินเพื่อการศึกษา โดยทุนมีมูลค่าเป็นเงินช่วยเหลือปีละ $23,500+Tuition Feeเป็นเวลาตลอดการทำPhD3 ปี
           ผู้สมัครต่างชาติที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จะต้องแสดงหลักฐานความสามารถภาษาอังกฤษก่อนจะได้รับการยอมรับในฐานะผู้สมัครระดับปริญญาเอก โดยภาษาอังกฤษมีข้อกำหนดดังนี้
TOEFL 575 with (preferably) a TWE of 5, or 237 on the computer-based test; or 90 on the internet-based test with a minimum of 20 in writing; or
IELTS overall band of 6.5, no sub-score below 6; or
CAE grade B; or a minimum of two ratings of 5 and two ratings of 4 in the Victoria University English proficiency programme test.
         ทุนVictoria Doctoral Scholarships for International Students in New Zealand, 2019
เป็นทุนไม่จำกัดสาขา  รับผู้สมัครที่จบปริญญาโทจากทั้งในและนอกนิวซีแลนด์ ที่ตั้งใจลงทะเบียนทำวิจัยระดับ Doctorate (PhD)ที่ Victoria Universityหรือคนที่กำลังทำ PhD อยู่ที่นี่ก็มีสิทธิเช่นกัน
           ผู้สนใจสามารถดำเนินการสมัครภายใน 1 พฤศจิกายน 2018 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางลิงก์ต่อไปนี้..,
 
Application Form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES