ลบ แก้ไข

ทุนPhD.100%ที่นิวซีแลนด์

 
ทุนPhD.100%ที่นิวซีแลนด์
Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ แจ้งให้ทุนระดับปริญญาเอก 35 ทุน ประจำปีการศึกษา 2019 โดยมีเดทไลน์ 1 พฤศจิกายน 2018 ถือเป็นทุนเด่นระดับนี้เพราะศึกษาวิจัยฟรีตลอดโปรแกรมแถมมีเงินช่วยเหลือ
            Victoria University of Wellington เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งหนึ่งก่อตั้งขึ้นโดยรัฐสภาของนิวซีแลนด์ เม