ลบ แก้ไข

ทุนโท-เอกฟรีที่KAUST,ซาอุดิฯ

 
ทุนโท-เอกฟรีที่KAUST,ซาอ
โอกาสในการเรียนแบบไม่เสียค่าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)มาแล้ว เมื่อมีการเปิดรับสมัครชิงทุนฟรีระดับปริญญาโท เอก ไม่จำกัดสาขา อีกทั้งมีเงินช่วยเหลือปีละ $20,000-30,000 เน้นผู้สมัครมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
     King Abdullah University of Science and Technologyสถาบันอุดมศึกษาระดับแนวหน้าของซาอุดิ อาระเบียเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่นี่มีบรรยากาศการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ มุ่งเน้นนวัตกรรมที่ล้ำหน้า เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองทางสังคมในซาอุดีอาระเบียและระดับนานาชาติ
        ช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังประกาศให้ทุน KAUST Fellowship for PhD and MS/PhD Program in Saudi Arabia for Spring and Fall 2019สำหรับผู้สมัครจากต่างชาติ ในการศึกษาวิจัยในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีการสอนที่มหาวิทยาลัย โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับความช่วยเหลือตลอดโปรแกรมการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าเรียนเต็มจำนวน,ที่พัก,ประกันสุขภาพและการทำฟัน,เงินค่าครองชีพรายเดือน(รวมระหว่าง $20,000-30,000 ต่อปี) ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ได้ทุน รวมถึงความก้าวหน้าที่ทำได้ตลอดโปรแกรมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
        คุณสมบัติผู้สมัคร
-มีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า TOEFL score of 79 on the IBT (Internet Based Test) or 6.0 on the IELTS (International English Language Testing System)
-กรณีจบจากสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นที่ยอมรับจาก United States, Canada, the United Kingdom, Ireland, Australia, หรือ New Zealandไม่ต้องใช้คะแนน TOEFL หรือ IELTS
-KAUSTไม่ใช้ผลสอบGREเพื่อเข้าศึกษา อย่างไรก็ตามขอเน้นให้ผู้สมัครสอบ GRE general test เพราะผลคะแนนจากการสอบที่อยู่ระดับสูงจะมีผลต่อการสมัครครั้งนี้
        เดทไลน์ในการส่งใบสมัคร 15 ตุลาคม 2018
 
Application Form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES