ลบ แก้ไข

ทุนการจัดการกีฬาที่เยอรมนี

 
ทุนการจัดการกีฬาที่เยอรม
มหาวิทยาลัยไลพ์ซิช (The University Leipzig) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เสนอหลักสูตรอบรม International Coaching Courses (ITK) 2019 แก่บุคลากรทางการกีฬาของประเทศไทยในสาขา
การจัดการกีฬา (Sports Management) ระยะเวลา 4 เดือน(1 เมษายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2562)
            คุณสมบัติ