ลบ แก้ไข

Oxfordให้ทุน100%ป.โท-เอก

 
Oxfordให้ทุน100%ป.โท-เอก
Clarendon Fundเป็นหน่วยงานที่ให้ทุนเต็มจำนวนมากกว่า 130 ทุนทุกปีแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจากทั่วโลกแบบไม่จำกัดสาขาในการมาเรียนที่มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในอังกฤษ โดยต้องเป็นผู้สมัครเรียนระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในช่วงเดทไลน์รับสมัครของเดือนมกราคม
         Oxford University Clarendon Scholarships for International Students in UK, 2019-2020
เป็นทุนที่ให้แก่ผู้สมัครบนพื้นฐานของการพิจารณาความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นผู้มีศักยภาพสูง โดยการได้มาศึกษาที่ University of Oxfordไม่เพียงเป็นโอกาสแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชีวิต แต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางด้านสังคม ด้านวิชาการ และอาชีพอีกด้วย อย่างไรก็ตามทุนนี้เป็นทุนที่มีการแข่งขันสูง และเป็นทุนที่ทรงเกียรติ ช่วยเหลือค่าเรียนทั้งหมด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมไปถึงเงินค่าครองชีพตลอดห้วงเวลาของการศึกษาตลอดหลักสูตร(In 2018-19 this will be at least £14,777)
           ระดับของทุนที่ให้เป็นการศึกษาทั้งเต็มเวลา และ พาร์ท-ทาม ของ Master และ DPhil(ปริญญาเอก) ไม่ใช่ระดับ Postgraduate Certificate หรือ Diploma courses
          สรุปคุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้จบปริญญามาแล้ว จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
-กรณีไม่ใช่ผู้อยู่ในUK ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
-ผู้สมัครเรียน full- or part-time master’s or DPhil courseที่ Oxford ภายในเดทไลน์เดือนมกราคม 2019 จะได้รับการพิจารณา Clarendon Scholarshipโดยอัตโนมัติ
          ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ตามลิงก์ที่ให้มา..,
 
Application Form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES