ลบ แก้ไข

Oxfordให้ทุน100%ป.โท-เอก

 
Oxfordให้ทุน100%ป.โท-เอก
Clarendon Fundเป็นหน่วยงานที่ให้ทุนเต็มจำนวนมากกว่า 130 ทุนทุกปีแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจากทั่วโลกแบบไม่จำกัดสาขาในการมาเรียนที่มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในอังกฤษ โดยต้องเป็นผู้สมัครเรียนระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในช่วงเดทไลน์รับสมัครของเดือนมกราคม