ลบ แก้ไข

Facebookให้ทุนPhD.2019

 
Facebookให้ทุนPhD.2019
Facebook fellowship programกำลังเปิดรับนักศึกษาทั้งในสหรัฐและต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อสมัครชิงทุนที่โฟกัสในสาขาที่เกี่ยวข้องกับFacebookแต่ละทุนครอบคลุมค่าเรียนและผลประโยชน์อีกหลายอย่าง เดทไลน์สมัคร 12 ตุลาคม2018
             มหาอำนาจแห่งวงการอินเตอร์เน็ตเฟสบุ๊ค ให้ทุนสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของสหรัฐ ในชื่อทุนFacebook Fellowship Program 2019ซึ่งกำหนดสาขาในการศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกของผู้สมัครไว้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับ 1 ในสาขาต่อไปนี้ คือ Applied Statistics, AR/VR Photonics and Optics, CommAI, Computational Social Science, Computer Vision, Compute Storage and Efficiency, Distributed Systems, Economics and Computation, Hardware and Software Infrastructure for Machine Learning, Machine Learning, Natural Language Processing, Networking and Connectivity, Programming Languages, Security/Privacy, Spoken Language Processing and Audio Classification and UX/Instagram
           ผู้สมัครที่มาจากชาตินอกเหนือจากสหรัฐ ต้องมีคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
           ผลประโยชน์ที่ผู้ได้ทุนจะได้รับ ประกอบไปด้วย        
-ค่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ(up to two years/four semesters)
-เงินช่วยเหลือปีละ $37,000
-ค่าเดินทางไปประชุม ไม่เกิน $5,000
-ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับการไปพรีเซ้นท์งานวิจัยของผู้ได้ทุนที่สำนักงานใหญ่เฟสบุ๊ค
       ผู้สนใจสมัครขอทุนได้ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2018
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES