ลบ แก้ไข

ทุนเรียนแพทย์ที่ออสเตรเลีย

 
ทุนเรียนแพทย์ที่ออสเตรเล
Griffith Universityมหาวิทยาลัยในรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียเสนอให้ทุน Bachelor of Medical Science Scholarships for International Students in Australia, 2018 แก่ผู้สมัครที่มีสัญชาตินอกเหนือออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ เป็นทุนมูลค่า $10,000เดทไลน์รับใบสมัคร 2 พฤศจิกายน 2018
        เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐยุคใหม่ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลีย โดยGriffith Universityก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1971 เปิดสาขาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีครั้งแรกในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(Environmental science) และเอเชียศึกษา(Asian studies)
        ในการให้ทุนล่าสุดเป็นทุนเรียนแพทย์ศาสตร์หรือ Bachelor of Medical Science Programประจำปี 2018
         ผู้สมัครจากนอกออสเตรเลียต้องแสดงหลักฐานทางภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ ที่กำหนดเพื่อสามารถเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยได้ โดยมูลค่าทุนที่ให้รวม 10,000 เหรียญออสเตรเลีย เป็นทุนบางส่วนที่ใช้ในการหักลดค่า Tuition fees เท่านั้น โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ๆ ละ 5,000 เหรียญ  ใน 2 ภาคการศึกษาแรกของโปรแกรม
           สรุปคุณสมบัติของผู้สมัคร
-จบมัธยมปลายและมีเกรดเฉลี่ยตามที่กำหนด
-สมัครเรียนกับ Griffith University โดยมีผลการเรียนที่ผ่านมาและคุณสมบัติเหมาะสมตามโปรแกรมที่ทุนที่กำหนด รวมถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
-เป็นผู้มาศึกษาต่อที่นี่เป็นครั้งแรก
-ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา ในภาคการศึกษาที่จะเริ่มในปีหน้า Trimester 1 2019        
Online Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES