ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยUNESCO/Keizo Obuchi

 
ทุนวิจัยUNESCO/Keizo Obu
เปิดรับใบสมัครแล้วสำหรับทุนใหม่ของ UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme (UNESCO/Japan Young Researchers’ Fellowship Programme) ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นให้สำหรับนักวิจัยจากชาติกำลังพัฒนา
           จุดมุ่งหมายของทุนคือการสนับสนุนการวิจัยหลังจบการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมและความคิดริเริ่มในสี่ด้านของการพัฒนาที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ UNESCO โดยสี่สาขาประกอบไปด้วย 1. Environment (with particular attention on disaster risk reduction (DRR); 2.  Intercultural Dialogue; 3.  Information and Communication Technologies; and 4.  Peaceful conflict resolution. No other research topics will be considered
           ผู้ได้ทุนจะได้รับเงินช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย US$10,000
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มาจากชาติกำลังพัฒนาที่กำหนด ได้แก่ Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burma, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African, Republic Chad, Chile, People’s Republic of China, Colombia, Comoros, Democratic Republic of the Congo, Republic of the Congo, Costa Rica, Ivory Coast, Croatia, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, The Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea, Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Indonesia, India, Iran, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Lithuania, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico,  Federated States of Micronesia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Qatar, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Samoa, São Tomé and Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, South Africa, Somalia, Sri Lanka, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint- Vincent and the Grenadines, South Sudan, Sudan, Suriname, Swaziland, Syria, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia and Zimbabwe
-ผู้สมัครในโครงการนี้ต้องเป็นนักวิจัยหลังจบการศึกษาซึ่งมีวุฒิM.A. หรือ M.Sc. degree(หรือเทียบเท่า) และประสงค์จะทำงานวิจัยในต่างประเทศ (โดยเฉพาะในภูมิภาคของตนเอง) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหนึ่งในสี่สาขาดังกล่าว ส่วนผู้สมัครที่ยังอยู่ในระหว่างใกล้สำเร็จปริญญาโท ต้องสำเร็จก่อนจึงจะรับทุนได้
-ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูง ซึ่งคาดว่าจะสร้างประโยชน์สำคัญในประเทศตนหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาวิจัยกลับไป
-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40ปี ดังนั้นผู้สมัครที่เกิดก่อนวันที่ 1 January 1978 จะไม่ได้รับการพิจารณาภายใต้โครงการ
-ผู้ได้รับคัดเลือกรับทุนต้องทำวิจัยภายใต้การดูแลของAcademic Supervisor ในสถาบันการศึกษาที่เป็นเจ้าภาพ ดังนั้นการยืนยันการยอมรับจากAcademic Supervisor จึงเป็นสิ่งจำเป็น
-ทุนนี้ให้ความสำคัญกับ สตรี candidatures,ผู้สมัครจากประเทศที่พัฒนาน้อย (LDCs) และ SIDS,นักวิจัยชาวแอฟริกันเป็นต้น
          เดทไลน์ในการสมัครขอทุน November 30, 2018
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES